17 maja, 2024
kiedy używać kierunkowskazu

Kierunkowskaz to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdego pojazdu. Służy on do sygnalizowania kierunku jazdy i informowania innych użytkowników drogi o manewrach wykonywanych przez kierowcę. Niemniej jednak, nie każdy kierowca wie, kiedy i jak prawidłowo korzystać z kierunkowskazu. W tym artykule dowiesz się, kiedy należy używać kierunkowskazu i jak tego dokładnie dokonywać, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Kluczowe wnioski:

 • Używanie kierunkowskazu jest ważne dla bezpieczeństwa na drodze.
 • Kierowcy powinni zawsze korzystać z kierunkowskazu podczas wykonywania manewrów.
 • Poprawne korzystanie z kierunkowskazu jest regulowane przepisami drogowymi.
 • Kierunkowskaz emituje sygnały świetlne, które trzeba umiejętnie interpretować.
 • Częste korzystanie z kierunkowskazu zwiększa bezpieczeństwo na drodze i pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Znaczenie kierunkowskazu

Kierunkowskaz jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia samochodu. Pozwala on na sygnalizowanie kierunku, w którym zamierzamy skręcić, co jest szczególnie istotne na drodze, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Poprawne korzystanie z kierunkowskazu może zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom i wypadkom. Dlatego należy dokładnie poznać zasady jego używania.

Znaczenie kierunkowskazu polega na informowaniu innych uczestników ruchu o naszych zamiarach. Pozwala to uniknąć kolizji i ułatwia poruszanie się po drodze, zwłaszcza na skrzyżowaniach, rondach oraz przy wyprzedzaniu.

Kierunkowskaz jest ważny także dla pieszych i rowerzystów, którzy dzięki niemu mogą przewidzieć kierunek, w którym pojazd się porusza.

Znaczenie kierunkowskazu na autostradach

Na autostradach znaczenie kierunkowskazu jest jeszcze większe. Umożliwia on poruszanie się po nich płynnie i bezpiecznie. Dlatego też, zgodnie z przepisami, kierunkowskaz powinien być używany już przed wjazdem na autostradę, podczas zmiany pasa ruchu czy też przy zjeździe z autostrady.

Znaczenie kierunkowskazu w tunelach

Kierunkowskaz pełni także ważną rolę w tunelach. Ze względu na ograniczenia widoczności, sygnałizowanie swoich zamiarów jest tutaj szczególnie istotne. Dzięki kierunkowskazowi można przewidzieć, w którym kierunku porusza się pojazd przed nami, co pozwala na uniknięcie kolizji.

Znaczenie kierunkowskazu w nocy

W nocy znaczenie kierunkowskazu jest szczególnie duże, ponieważ widoczność jest znacznie ograniczona. Dlatego też, zgodnie z przepisami, należy korzystać z kierunkowskazu również w ciemnościach i mgłach.

Zasady korzystania z kierunkowskazu

Korzystanie z kierunkowskazu jest nie tylko ważne, ale też obowiązkowe na drogach w Polsce. Prawidłowe i skuteczne jego używanie pozwala uniknąć zagrożeń na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych i innych kierowców. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady dotyczące korzystania z kierunkowskazu:

 • Należy włączać kierunkowskaz z odpowiednim wyprzedzeniem przed zmianą kierunku jazdy. Według przepisów, powinno to nastąpić na co najmniej 30 metrów przed skrętem na drodze jednojezdniowej i na 50 metrów przed skrętem na drodze dwujezdniowej.
 • Podczas zmiany pasa ruchu również należy włączyć kierunkowskaz i korzystać z niego przez co najmniej 3 sekundy przed przystąpieniem do manewru jazdy.
 • Korzystanie z kierunkowskazu jest obowiązkowe w przypadku skrętu w lewo lub w prawo, zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach lub rondach.
 • Należy pamiętać, że nie wolno używać kierunkowskazu podczas jazdy prosto lub jeśli wyprzedzamy inne pojazdy.
 • Włączając kierunkowskaz, trzeba upewnić się, że jest on widoczny dla innych kierowców i nie wprowadza ich w błąd. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istnieją dwie lub więcej dróg, na które można skręcić w różnych kierunkach.

Zasady korzystania z kierunkowskazu na drogach ekspresowych i autostradach

Na drogach ekspresowych i autostradach, zasady korzystania z kierunkowskazu różnią się od tych na zwykłych drogach.

 • Włączenie kierunkowskazu przed przystąpieniem do manewru jazdy powinno nastąpić na odległość 300 metrów przed skrzyżowaniem, wjazdem lub zjazdem z drogi ekspresowej lub autostrady.
 • Kierunkowskaz trzeba wyłączyć natychmiast po zakończeniu manewru jazdy lub zmiany pasa ruchu.
 • Zmiana pasa ruchu jest dozwolona tylko w przypadku, gdy na drodze przynajmniej dwa pasy ruchu są skierowane w tym samym kierunku.

Te zasady są ważne dla bezpieczeństwa na drodze i należy ich przestrzegać. Niewłaściwe używanie kierunkowskazu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji dla innych użytkowników drogi.

zasady korzystania z kierunkowskazu

Kiedy używać sygnałów skrętu

Sygnały skrętu, czyli kierunkowskazy, to jedno z podstawowych zabezpieczeń w ruchu drogowym. Kierowcy powinni ich używać, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Niemniej jednak, wiele osób nie do końca wie, kiedy jest to konieczne i jakie są przepisy dotyczące korzystania z kierunkowskazów.

Zgodnie z polskimi przepisami drogowymi, kierunkowskaz należy włączyć przed każdym manewrem skrętu, zmiany kierunku jazdy, wyprzedzenia, zjazdu z drogi, a także na rondzie. Oznacza to, że każdy kierowca powinien używać kierunkowskazu, gdy zamierza zmienić pas ruchu lub skręcić.

Przeczytaj również  Jak zachować bezpieczeństwo na drodze

Jednak zgodnie z dobrymi praktykami, kierunkowskazy powinny być używane nie tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami, ale także w innych sytuacjach, kiedy manewr może być niebezpieczny dla innych uczestników ruchu. Można powiedzieć, że zawsze warto korzystać z kierunkowskazów, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

W przypadku zaprzestania korzystania z kierunkowskazów, kierowca naraża się nie tylko na mandat, ale przede wszystkim na zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierowca pamiętał o korzystaniu z kierunkowskazów i stosował się do przepisów.

Jak używać kierunkowskazu poprawnie

Używanie kierunkowskazu to kluczowa umiejętność dla bezpiecznego poruszania się po drodze. Oto kilka wskazówek, jak go odpowiednio używać:

 • Zawsze używaj kierunkowskazu, gdy zmieniasz pas ruchu, skręcasz w prawo lub w lewo, wykonujesz manewr wyprzedzania lub zatrzymujesz się na poboczu.
 • Upewnij się, że sygnał kierunkowskazu trwa co najmniej 3 sekundy przed wykonaniem manewru.
 • Przed skrętem, upewnij się, że sygnał kierunkowskazu został włączony wystarczająco wcześniej, aby inni użytkownicy drogi zdążyli zareagować.
 • Nie używaj kierunkowskazu “z pamięci”, czyli bez upewnienia się, że jego włączenie jest konieczne. Możesz tym wprowadzić innych kierowców w błąd.
 • Zwróć uwagę na to, że kierunkowskaz to tylko “informacja”, a nie “pozwolenie” na wykonanie manewru. Upewnij się, że jest to bezpieczne dla innych użytkowników drogi.

Jak używać kierunkowskazu poprawnie

Podsumowując, zawsze należy używać kierunkowskazu, gdy wykonujemy manewr na drodze. Pamiętajmy, że poprawne korzystanie z kierunkowskazu to klucz do bezpieczeństwa na drodze.

Przepisy dotyczące korzystania z kierunkowskazu

Podczas korzystania z kierunkowskazu na drodze, należy przestrzegać określonych przepisów i zasad. Według artykułu 54 ustawy o ruchu drogowym, kierowca jest zobowiązany do korzystania z kierunkowskazu podczas zmiany kierunku jazdy, wyprzedzania, zatrzymywania się, zjeżdżania z drogi oraz parkowania pojazdu.

Kierunkowskaz powinien być używany z odpowiednim wyprzedzeniem, po to aby inni użytkownicy drogi mieli czas na reakcję. Warto pamiętać, że korzystanie z kierunkowskazu jest nie tylko obowiązkiem, ale również zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Kary za brak korzystania z kierunkowskazu

Kierowca, który nie używa kierunkowskazu w wymienionych wyżej sytuacjach, może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł. W przypadku braku kierunkowskazu podczas wyprzedzania, mandat wynosi 200 zł. Ponadto, nieprawidłowe korzystanie z kierunkowskazu lub jego brak, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze i wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla kierowcy i innych uczestników ruchu.

Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do przepisów dotyczących korzystania z kierunkowskazu i używać go zgodnie z ich zaleceniami.

Warto pamiętać, że kierunkowskaz nie jest jedynym środkiem sygnalizacji na drodze. W niektórych sytuacjach, kierowca może być zobowiązany do korzystania z sygnału dźwiękowego lub świetlnego. Ważne jest, aby znać przepisy dotyczące korzystania z różnych form sygnalizacji i stosować je w sposób odpowiedzialny.

Zasady bezpiecznego sygnalizowania zmiany pasa ruchu

Poprawne sygnalizowanie zmiany pasa ruchu jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa na drodze. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które należy przestrzegać, aby zmiana pasa odbyła się w sposób bezpieczny i zminimalizować ryzyko zdarzenia drogowego:

 1. Należy używać kierunkowskazu, aby zasygnalizować swoje zamiary zmiany pasa ruchu. Sygnał świetlny pomaga innym kierowcom odpowiednio zareagować i dostosować swoją jazdę.
 2. Przed zmianą pasa należy dokładnie sprawdzić, czy nie nadjeżdża żaden pojazd z tyłu lub z boku. Należy pamiętać, aby nie blokować innym kierowcom dostępu do pasa ruchu.
 3. Zmiana pasa powinna odbywać się stopniowo, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Nie należy gwałtownie przecinać pasa ruchu.
 4. Podczas zmiany pasa ruchu należy cały czas obserwować sytuację na drodze i dostosować swoją jazdę do innych uczestników ruchu.
 5. Przed dokonaniem zmiany pasa należy upewnić się, że znajdujemy się w odpowiednim miejscu. Należy pamiętać, że nie wolno zmieniać pasa na odcinkach ciągłych linii podziału pasa ruchu oraz na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.
 6. Zmiana pasa powinna być dokonywana w sposób płynny i bezpieczny, bez nagłych manewrów i hamowania.

Zmiana pasa ruchu wymaga uważności i ostrożności, dlatego także należy przestrzegać powyższych zasad bezpieczeństwa na drodze. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zmiany pasa ruchu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko naszej jazdy, ale także innych uczestników ruchu.

zasady bezpiecznego sygnalizowania zmiany pasa ruchu

Kierunkowskaz a obowiązek sygnalizacji

Zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowca jest zobowiązany do sygnalizowania swoich zamiarów poruszania się po drodze. Oznacza to, że powinien on stosować się do obowiązku sygnalizacji i korzystać z kierunkowskazów w określonych sytuacjach.

Przeczytaj również  Jak sprawdzić czy opona jest letnia czy zimowa?

Kierunkowskazy to podstawowe urządzenia stosowane w pojazdach, które informują innych użytkowników drogi o zmianach kierunku jazdy. Właściwe ich użycie jest nie tylko obowiązkowe, ale przede wszystkim służy zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze.

Obowiązek sygnalizacji a kierunkowskaz

Obowiązek sygnalizacji dotyczy zarówno zmiany kierunku jazdy, jak i zmiany pasa ruchu. Kierunkowskaz jest podstawowym urządzeniem stosowanym do sygnalizowania zmiany kierunku jazdy, ale nie wyłącznie. Dopuszczalne jest stosowanie także innych urządzeń lub sygnałów dźwiękowych, ale tylko w przypadku awaryjnych sytuacji, które wymagają natychmiastowej reakcji.

Jednocześnie, stosowanie kierunkowskazów nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i uwagi na drodze. Powinien on przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować sygnały świetlne kierunkowskazu w sposób umożliwiający właściwą reakcję innych użytkowników drogi.

Kierunkowskaz a sygnalizator

Jednym z najważniejszych elementów kierunkowskazu są sygnały świetlne, które informują innych użytkowników drogi o zmianie kierunku jazdy. Warto pamiętać, że kierunkowskaz i sygnalizator to dwa oddzielne urządzenia, które nie zawsze muszą działać razem. Sygnalizator jest urządzeniem, które informuje kierowcę o tym, że kierunkowskaz działa, a sygnały świetlne wydawane przez niego są zgodne z wybranym kierunkiem jazdy.

W przypadku awarii jednego z tych urządzeń, kierowca powinien natychmiast przystąpić do naprawy i zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Podsumowanie

Korzystanie z kierunkowskazów w odpowiedni sposób jest nie tylko obowiązkowe, ale przede wszystkim służy zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. Obowiązek sygnalizacji kierowcy nakłada konieczność używania kierunkowskazów w określonych sytuacjach, co jest kluczowe dla zapewnienia właściwej organizacji ruchu i uniknięcia wypadków drogowych.

Dlaczego warto używać kierunkowskazu

Używanie kierunkowskazu jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Prawidłowe sygnalizowanie swoich manewrów daje innym kierowcom czas na reakcję i uniknięcie potencjalnych kolizji. Oto kilka powodów, dla których warto korzystać z kierunkowskazu:

 • Wymóg prawny – zgodnie z polskimi przepisami drogowymi, korzystanie z kierunkowskazu jest obowiązkowe. Nie stosowanie kierunkowskazu grozi mandatem lub nawet punktami karnymi.
 • Zwiększenie widoczności – włączenie kierunkowskazu sygnalizuje Twoje zamiary innym kierowcom. Dzięki temu zyskują oni większą pewność co do Twoich manewrów, co z kolei przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.
 • Zapobieganie wypadkom – używanie kierunkowskazu pozwala na uniknięcie wielu potencjalnych niebezpieczeństw, takich jak kolizje z innymi pojazdami lub pieszymi.
 • Zwiększenie płynności ruchu – poprawne sygnalizowanie swoich manewrów pozwala na lepszą koordynację ruchu i zwiększenie płynności na drodze.

Warto pamiętać, że używanie kierunkowskazu to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Znaczenie sygnałów świetlnych w kierunkowskazie

Sygnały świetlne emitowane przez kierunkowskaz są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Dlatego, aby skutecznie korzystać z kierunkowskazu, warto poznać znaczenie sygnałów świetlnych, które emituje.

Kierunkowskaz zazwyczaj posiada dwie lampki: jedną koloru pomarańczowego i drugą koloru czerwonego. Lampka pomarańczowa oznacza zamierzone skręcenie lub zmianę pasa ruchu, a lampka czerwona informuje o braku sygnału lub usterce w urządzeniu.

Aby poprawnie interpretować sygnały świetlne kierunkowskazu, należy pamiętać o kilku zasadach:

 1. Włączając kierunkowskaz, należy upewnić się, że obie lampki są sprawne i emitują odpowiednie sygnały.
 2. Światło pomarańczowe oznacza zamierzone skręcenie lub zmianę pasa ruchu, a światło czerwone – brak sygnału lub usterkę w urządzeniu.
 3. Kierunkowskaz należy włączać na co najmniej 30 metrów przed zamierzonym manewrem, aby dać innym kierowcom czas na reakcję.
 4. Po wykonaniu manewru kierunkowskaz należy wyłączyć, aby uniknąć dezinformacji innych kierowców.

Znajomość znaczenia sygnałów świetlnych kierunkowskazu jest niezbędna dla bezpiecznego i skutecznego poruszania się po drodze. Pamiętajmy zawsze o włączaniu i prawidłowym korzystaniu z tego urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo dla siebie i innych użytkowników drogi.

Przepisy dotyczące kierunkowskazów w przepisach drogowych

Korzystanie z kierunkowskazu na drodze jest uregulowane przez konkretne przepisy i nakazy zawarte w polskich przepisach drogowych. Zgodnie z nimi kierowcy są zobowiązani do sygnalizowania swoich manewrów przy użyciu kierunkowskazu.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Kodeksu Drogowego, każdy kierowca musi używać kierunkowskazu przy zmianie kierunku jazdy, skręcaniu, wyprzedzaniu, zawracaniu, wjeżdżaniu na skrzyżowanie oraz podczas włączania się do ruchu z miejsca postojowego.

Ponadto, kodeks drogowy wyraźnie nakazuje, aby sygnały kierunkowskazu były widoczne dla innych uczestników ruchu, a ich czas trwania musi być wystarczający do tego, aby umożliwić bezpieczne wykonanie manewru.

Przeczytaj również  Jak kupić swój pierwszy samochód

Obowiązek sygnalizacji zmiany pasa ruchu

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 44 Kodeksu Drogowego, kierowca zmieniający pas ruchu zobowiązany jest do użycia kierunkowskazu i sygnalizowania swojego zamiaru odpowiednio wcześniej przed wykonaniem manewru.

Jeśli chodzi o jazdę w ruchu miejskim, kierujący pojazdem nie muszą sygnalizować zmiany pasa ruchu, jeśli faktycznie zmieniają pas ruchu na nieoznakowanym skrzyżowaniu lub zjeździe z drogi szybkiego ruchu, po wcześniejszym wyjściu z pasa awaryjnego.

Częste błędy kierowców

Niestety, pomimo jasnych przepisów dotyczących korzystania z kierunkowskazów, wiele osób nie stosuje się do nich w pełni. Często popełniane błędy to między innymi:

 • brak sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub skrętu,
 • sygnalizowanie manewru po jego wykonaniu,
 • używanie kierunkowskazu jedynie w momencie zmiany pasa ruchu, a nie skrętu,
 • niedostateczna widoczność sygnałów kierunkowskazu.

Prawidłowe korzystanie z kierunkowskazu

Podsumowując, należy pamiętać, że korzystanie z kierunkowskazu nie tylko jest obowiązkowe, ale także zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Aby korzystać z kierunkowskazu prawidłowo, należy zwrócić uwagę na:

 • prawidłową widoczność sygnałów kierunkowskazu,
 • czas trwania sygnałów kierunkowskazu,
 • prawidłowe sygnalizowanie manewru przed jego wykonaniem,
 • używanie kierunkowskazu w każdej sytuacji wymagającej zmiany kierunku i skrętu jazdy.

Jednocześnie, należy pamiętać o przepisach i zasadach, które regulują korzystanie z kierunkowskazu, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Wniosek

Podsumowując omawiane tematy, ważne jest, aby pamiętać o używaniu kierunkowskazu na drodze. Kierunkowskaz jest niezbędny dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki niemu inni kierowcy mogą przygotować się na nasze manewry i uniknąć kolizji.

Pamiętaj, że kierunkowskaz powinien być używany we właściwy sposób, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Bezpieczne i prawidłowe korzystanie z kierunkowskazu jest szczególnie istotne w przypadku zmiany pasa ruchu, skrętu lub wyprzedzania.

Należy również zwrócić uwagę na sygnały świetlne emitowane przez kierunkowskaz. Ich interpretacja jest kluczowa na drodze, aby wszyscy użytkownicy mogli reagować w odpowiedni sposób na nasze manewry.

Korzystanie z kierunkowskazu jest nie tylko obowiązkiem, ale również wyrazem kultury i szacunku dla innych kierowców i pieszych. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Zawsze pamiętaj, kiedy należy używać kierunkowskazu i stosuj go zgodnie z zasadami, aby przyczynić się do większej bezpieczeństwa na drodze.

FAQ

Kiedy należy używać kierunkowskazu?

Kierunkowskaz należy używać przed wykonaniem skrętu lub zmiany pasa ruchu.

Jakie jest znaczenie kierunkowskazu?

Kierunkowskaz informuje innych użytkowników drogi o naszych zamiarach, umożliwiając im odpowiednie reagowanie i zapewniając bezpieczeństwo na drodze.

Jakie są zasady korzystania z kierunkowskazu?

Podstawową zasadą korzystania z kierunkowskazu jest sygnalizowanie swoich zamiarów odpowiednio wcześnie i jasno, aby inni mogli się do nich dostosować.

Kiedy powinno się używać sygnałów skrętu?

Sygnały skrętu powinny być używane przed każdym skrętem lub zmianą pasa ruchu.

Jak poprawnie używać kierunkowskazu?

Aby prawidłowo używać kierunkowskazu, należy wcześniej sprawdzić, czy sygnalizator jest w dobrym stanie i czy sygnał jest widoczny dla innych użytkowników drogi. Następnie przed wykonaniem manewru, należy włączyć odpowiedni sygnał skrętu na wystarczająco długo, aby inni mogli zareagować.

Jakie są przepisy dotyczące korzystania z kierunkowskazu?

Zgodnie z przepisami, korzystanie z kierunkowskazu jest obowiązkowe podczas zmiany kierunku jazdy, wyprzedzania, skręcania na skrzyżowaniach lub zaawansowanie się na pasy ruchu przeznaczone do skrętu.

Jak poprawnie sygnalizować zmianę pasa ruchu?

Przed zmianą pasa ruchu należy włączyć sygnał skrętu w odpowiednim kierunku, po czym dokonać zmiany pasa po upewnieniu się, że można to zrobić bezpiecznie i nie naruszając przepisów drogowych.

Jakie są powiązania między obowiązkiem sygnalizacji a korzystaniem z kierunkowskazu na drodze?

Korzystanie z kierunkowskazu jest jednym ze sposobów wywiązania się z obowiązku sygnalizacji swoich zamiarów podczas prowadzenia pojazdu.

Dlaczego warto używać kierunkowskazu?

Korzystanie z kierunkowskazu przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drodze, umożliwiając innym użytkownikom dostosowanie się do naszych manewrów.

Jak zrozumieć sygnały świetlne emitowane przez kierunkowskaz?

Zielone światło w kierunkowskazie oznacza włączony sygnał skrętu w prawo, natomiast czerwone światło wskazuje na włączony sygnał skrętu w lewo.

Jakie są przepisy dotyczące kierunkowskazów w przepisach drogowych?

Przepisy drogowe precyzują, w jakich sytuacjach i jak należy korzystać z kierunkowskazu, określając to jako obowiązek kierowcy.

Wniosek

Wniosek z omawianych tematów to podkreślenie znaczenia używania kierunkowskazu dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i przestrzegania przepisów drogowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *